BESTYRELSEN

Klokkerholm hallen er en selvejende institution, med en bestyrelse på fem medlemmer. Alle valgt på generalforsamlingen.
De 5 medlemmer vælges hver for en to årig periode. Der er henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg årligt.

Næstformand


Heidi Mølbjerg

Sekretær


Marianne Vestergaard

Bestyrelsesmedlem


Kasper Kjær

Bestyrelsesmedlem


Maj-Britt Nørgaard